Haris - forskningsportalen

Engelska

Nikodemus Solitander

Person

Nikodemus 'Niko' Solitander är Sinituote Postdoktoral Forskare i Logistik och Samhällsansvar vid Hanken. Han har en doktorsgrad i Logistik och Företagsgeografi och hans huvudsakliga expertis och forskningsfokus ligger inom företagsansvar (CSR), företag och mänskliga rättigheter, transnationella aktivistnätverk, och ansvarsfull ekonomutbildning.
Han har ett intensivt intresse av pedagoisk utveckling och metoder, 2011 valdes han till Årets Föreläsare av Svenska handelshögskolans studentkår, och 2013 mottog han högskolans pris för förtjänstfull utveckling av undervisningen. Han har extensiv erfarenhet av undervisning inom kandidat-, magister-, MBA och exekutivutbildning.

Solitander ansvarar tillsamman med Martin Fougère för implementeringen av PRME - FNs principer för hållbar ledarskapsutbildning - på Hanken, samt ansvarar för koordinaeringen av Hankens tvärvetenskapliga modul i Företagsansvar inom kandidat och magisterutbildningen.
Logga in i Pure