Haris - forskningsportalen

Engelska

Datauppsättningar

Avancerad

Återställ

Sortera efter: Titel
  1. Reverse flip open access journals

    Matthias, L. (Skapad av), Jahn, N. (Skapad av), Laakso, M. (Skapad av), Zenodo, 30.01.2019, 10.5281/zenodo.2553582

    Dataset: Datauppsättning

  2. Spectral irradiance at Lammi Biological Station Research Forest 2015: for assessing scale-wise similarity of curves with a thick pen

    Hartikainen, S. M. (Skapad av), Jach, A. (Skapad av), Grané, A. (Skapad av), Robson, T. M. (Skapad av), Zenodo, 2018, 10.5281/zenodo.1246597

    Dataset: Datauppsättning

Logga in i Pure