Haris - forskningsportalen

Engelska

Forskningsportalen:

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas, som ger en översikt över den forskning som bedrivs vid Hanken. I Haris registreras forskningsmeriter i form av publikationer, aktiviteter och projekt.
Logga in i Pure