Haris - Research Portal

Swedish

Niklas Bruun

Person

  1. 2018
  2. Bruun, N & Norrgård, M 2018, 'Den nya finska lagen om företagshemligheter' NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, vol 4, no. årgång 87, pp. 486-498.
  3. Bernitz, U, Bruun, N, Domeij, B, Irgens-Jensen, H, Norrgård, M, Riis, T, Schovsbo, J, Schröder, V & Udsen, H 2018, 'The new protection of trade secrets in the Nordic countries' NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, vol 4, no. årgång 87, pp. 458-462.
  4. Bruun, N 2018, 'Förtroende på arbetsmarknaden' Hanken : en alumntidskrift från Svenska handelshögskolan, vol 4, no. 2018, pp. 9.
  5. Bruun, N 2018, 'Frontalangrepp mot finska allmänt bindande kollektivavtal' EU & Arbetsrätt , vol 2018, no. 3, pp. 3.
  6. Bruun, N & Fellman, S 2018, 'Varthän, universitet?: Kommentarer' Nya Argus, vol 2018, no. 10-11, pp. 247-251.
  7. Bruun, N 2018, 'Once Upon a Time: Editorial' IPR-Info, vol 2018, no. 2-3, pp. 3-3.
  8. Bruun, N 2018, 'Tutkimuksen julkisuus ja patenttilainsäädäntö' Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa.
  9. Bruun, N 2018, 'Transfer of Undertaking: 2018/1 EELC’s review of the year 2017 ' European Employment Law Cases, vol 2018, no. 1, pp. 13-15. DOI: 10.5553/EELC/187791072018003001002
  10. Bruun, N 2018, Extension of Collective Agreements: The Nordic Situation. in S Hayter & J Visser (eds), Collective Agreements: Extending Labour Protection. International Labour Organization, Geneva, pp. 119-136.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...19 Next
Log in to Pure